همايش بين المللي مباني ديني نظام سلامت با تأكيد بر آموزه هاي رضوي


همايش بين المللي مباني ديني نظام سلامت با تأكيد بر آموزه هاي رضوي

مکان برگزاریمکان برگزاری

ارتباط با ماارتباط با ما
نشاني دبيرخانه همايش:
قم - بلوار غدير - دانشگاه قم - كتابخانه مركزي و مركز اسناد
كدپستي:
3716146611

پست الكترونيك دبيرخانه:
razavi@qom.ac.ir
تلفن تماس:
32103428 - 025
رويدادهای مهم
زمان برگزاري همايش
مهلت ارسال مقالات
پوسترپوستر
پوستر همايش
حامیان حامیان
برگزارکنندگانبرگزارکنندگان
دانشگاه قم
معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري


بنياد بين المللي فرهنگي هنري امام رضا عليه السلام
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 6202
تعداد بازديد از سايت: 84307509
تعداد بازديد زيرپورتال: 6202
اين زيرپورتال امروز: 8
در امروز: 30238
اين صفحه امروز: 8
سایر متون عمومی
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 راهنماي نويسندگان

راهنماي نويسندگان

الف)  راهنماي ارسال:

۱. مقاله بايد از طريق پست الكترونيك همايش به نشاني Razavi@qom.ac.ir  ارسال شود.

۲.  مقاله نبايد قبلاً  جايي به چاپ رسيده  و يا همزمان به همايش و مجله ديگري ارسال شده باشد.

3. پذيرش اوليۀ مقاله منوط به رعايت راهنماي تدوين مقالات و برخورداري از  استانداردهاي پژوهشي و پذيرش نهايي آن منوط به تأييد داوران است.

4. در صورتي كه مقاله چند نويسنده دارد لازم است نويسنده مسئول، اسامي همه نويسندگان را (به فارسي و انگليسي) درج نمايد. علاوه بر اين ثبت كامل اطلاعات (از جمله رشته تحصيلي و دانشگاه يا گروه و دانشگاهي كه در آن تدريس دارند، به زبان فارسي و انگليسي ) ضروري است.

تبصره: اضافه كردن اسامي نويسندگان پس از ارسال مقاله به هيچ وجه ممكن نيست و حذف آن با نامه تاييديه نويسنده مزبور ممكن است.

ب) حجم مقاله:

حجم مقاله نبايد از ۵۰۰۰ كلمه كمتر و از ۶۵۰۰ كلمه بيشتر باشد.

ج)  فايل­هاي ارسالي:

لازم است نويسندگان دو فايل را ارسال كنند ؛ فايل اصلي مقاله و  فايل مشخصات نويسندگان . (ارسال مقاله براي داوري مشروط به ارسال هر دو نوع فايل است).

* در فايل اصلي به هيچ عنوان نام و مشخصات نويسندگان درج نشود.

 * در فايل مشخصات نويسندگان؛ عنوان مقاله و مشخصات نويسنده / نويسندگان،  به طور كامل ( به زبان فارسي و انگليسي) ذكر شود ، شامل: نام و نام خانوادگي نويسنده / نويسندگان، مشخص كردن نويسنده مسئول( در صورتي كه نويسندگان مقاله بيش از يك نفر باشد)، رتبه علمي، رشته تحصيلي، دانشگاه محل اشتغال يا تحصيل ، آدرس ايميل آكادميك و شماره تلفن.

* در صورتي كه مقاله مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد يا رساله دكتري است، ذكر نام استاد راهنما و دانشگاه و عنوان رساله در تعهد نامه الزامي است.

د) چكيده:

1. چكيده بايد شامل هدف، روش و نتايج به دست آمده باشد.

2. چكيده بايد بين ۱7۰ تا ۲۰۰ كلمه باشد.

3. تعداد كليد واژه ها بايد بين ۳ تا ۷ باشد

هـ)  ساختار مقاله:

1. مقاله بايد شامل؛ عنوان، چكيده فارسي (موضوع، هدف، روش، نتيجه) ، مقدمه (تعريف مساله، اهميت و دليل نو بودن مقاله) ، بدنه اصلي،  نتيجه، كتابنامه و چكيده انگليسي باشد.

2. مقاله بايد در نرم افزار Word 1997,2003,2007,2013,2016 و با قلم B zar معمولي با اندازه ۱۳براي متن و با اندازه ۱۱ براي پانوشت و  قلم انگليسي Times new Roman ، براي متن با اندازه ۱۲ و براي پانوشت با ۱۰ تايپ شده باشد. فهرست منابع نيز با فونت B zar اندازه۱۳ و  Times New Roman ا اندازه ۱۱ تايپ شود. ( در ضمن استنادهاي فارسي درون متن با قلم B zar  اندازه 12 و استنادهاي انگليسي با قلم Times New Roman 12 نوشته شود).

3. فايل اصلي مقاله بدون ذكر نام نويسنده / نويسندگان و مشخصات آنها ارسال شود. همچنين در فايل اصلي از  تشكر از افراد  يا سازمانهاي تامين كننده اعتبار پژوهشي خودداري كنيد.

4. از اشاره مستقيم / غيرمستقيم به نام نويسنده / نويسندگان مقاله در متن يا پاورقي خودداري شود.

5. اسامي خاص و اصطلاحات لاتين و ارجاعات توضيحي در پانوشت ذكر شود.( حرف اول افراد بزرگ و حرف اول اصطلاحات با حرف كوچك نوشته شود).

6. تقدير و تشكر از افراد يا مؤسساتي كه  بودجه پژوهشي مقاله را تامين كرده اند (تنها در  مقالات پذيرفته شده)،  قبل از فهرست منابع ذكر شود

و) شيوه ارجاع:

1. استنادها در مقاله به شيوه (APA) تنظيم شود:

*استناد درون متن، داخل پرانتز، شامل (نام خانوادگي نويسنده، سال انتشار، حرف ص. شماره صفحه) باشد (در صورتي كه از چند صفحه پياپي استفاده شده باشد به صورت مثلا: صص. ۲۳-۲۵ (اعداد براي منابع فارسي از راست به چپ و براي انگليسي از چپ به راست نوشته شود) .

*در صورتي كه از يك نويسنده در يك سال، دو اثر چاپ شده باشد و د رمتن مورد استناد قرا رگرفته باشد پس از ذكر سال انتشار با حروف (الف و ب ) يا (a , b) از هم متمايز گردند.

*اگر تعداد نويسنده ها بيش از سه نفر باشد، تنها نام خانوادگي نويسنده اول ذكر شده و پس از آن از عبارت «و ديگران» استفاده شود.

* اگر در متن به بيش از يك