همايش بين المللي مباني ديني نظام سلامت با تأكيد بر آموزه هاي رضوي


همايش بين المللي مباني ديني نظام سلامت با تأكيد بر آموزه هاي رضوي

مکان برگزاریمکان برگزاری

ارتباط با ماارتباط با ما
نشاني دبيرخانه همايش:
قم - بلوار غدير - دانشگاه قم - كتابخانه مركزي و مركز اسناد
كدپستي:
3716146611

پست الكترونيك دبيرخانه:
razavi@qom.ac.ir
تلفن تماس:
32103428 - 025
رويدادهای مهم
زمان برگزاري همايش
مهلت ارسال مقالات
پوسترپوستر
پوستر همايش
حامیان حامیان
برگزارکنندگانبرگزارکنندگان
دانشگاه قم
معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري


بنياد بين المللي فرهنگي هنري امام رضا عليه السلام
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 14939
تعداد بازديد از سايت: 126833066
تعداد بازديد زيرپورتال: 14939
اين زيرپورتال امروز: 10
در امروز: 8361
اين صفحه امروز: 10
سایر متون عمومی
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 راهنماي نويسندگان

راهنماي نويسندگان

الف)  راهنماي ارسال:

۱. مقاله بايد از طريق پست الكترونيك همايش به نشاني Razavi@qom.ac.ir  ارسال شود.

۲.  مقاله نبايد قبلاً  جايي به چاپ رسيده  و يا همزمان به همايش و مجله ديگري ارسال شده باشد.

3. پذيرش اوليۀ مقاله منوط به رعايت راهنماي تدوين مقالات و برخورداري از  استانداردهاي پژوهشي و پذيرش نهايي آن منوط به تأييد داوران است.

4. در صورتي كه مقاله چند نويسنده دارد لازم است نويسنده مسئول، اسامي همه نويسندگان را (به فارسي و انگليسي) درج نمايد. علاوه بر اين ثبت كامل اطلاعات (از جمله رشته تحصيلي و دانشگاه يا گروه و دانشگاهي كه در آن تدريس دارند، به زبان فارسي و انگليسي ) ضروري است.

تبصره: اضافه كردن اسامي نويسندگان پس از ارسال مقاله به هيچ وجه ممكن نيست و حذف آن با نامه تاييديه نويسنده مزبور ممكن است.

ب) حجم مقاله:

حجم مقاله نبايد از ۵۰۰۰ كلمه كمتر و از ۶۵۰۰ كلمه بيشتر باشد.

ج)  فايل­هاي ارسالي:

لازم است نويسندگان دو فايل را ارسال كنند ؛ فايل اصلي مقاله و  فايل مشخصات نويسندگان . (ارسال مقاله براي داوري مشروط به ارسال هر دو نوع فايل است).

* در فايل اصلي به هيچ عنوان نام و مشخصات نويسندگان درج نشود.

 * در فايل مشخصات نويسندگان؛ عنوان مقاله و مشخصات نويسنده / نويسندگان،  به طور كامل ( به زبان فارسي و انگليسي) ذكر شود ، شامل: نام و نام خانوادگي نويسنده / نويسندگان، مشخص كردن نويسنده مسئول( در صورتي كه نويسندگان مقاله بيش از يك نفر باشد)، رتبه علمي، رشته تحصيلي، دانشگاه محل اشتغال يا تحصيل ، آدرس ايميل آكادميك و شماره تلفن.

* در صورتي كه مقاله مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد يا رساله دكتري است، ذكر نام استاد راهنما و دانشگاه و عنوان رساله در تعهد نامه الزامي است.

د) چكيده:

1. چكيده بايد شامل هدف، روش و نتايج به دست آمده باشد.

2. چكيده بايد بين ۱7۰ تا ۲۰۰ كلمه باشد.

3. تعداد كليد واژه ها بايد بين ۳ تا ۷ باشد

هـ)  ساختار مقاله:

1. مقاله بايد شامل؛ عنوان، چكيده فارسي (موضوع، هدف، روش، نتيجه) ، مقدمه (تعريف مساله، اهميت و دليل نو بودن مقاله) ، بدنه اصلي،  نتيجه، كتابنامه و چكيده انگليسي باشد.

2. مقاله بايد در نرم افزار Word 1997,2003,2007,2013,2016 و با قلم B zar معمولي با اندازه ۱۳براي متن و با اندازه ۱۱ براي پانوشت و  قلم انگليسي Times new Roman ، براي متن با اندازه ۱۲ و براي پانوشت با ۱۰ تايپ شده باشد. فهرست منابع نيز با فونت B zar اندازه۱۳ و  Times New Roman ا اندازه ۱۱ تايپ شود. ( در ضمن استنادهاي فارسي درون متن با قلم B zar  اندازه 12 و استنادهاي انگليسي با قلم Times New Roman 12 نوشته شود).

3. فايل اصلي مقاله بدون ذكر نام نويسنده / نويسندگان و مشخصات آنها ارسال شود. همچنين در فايل اصلي از  تشكر از افراد  يا سازمانهاي تامين كننده اعتبار پژوهشي خودداري كنيد.

4. از اشاره مستقيم / غيرمستقيم به نام نويسنده / نويسندگان مقاله در متن يا پاورقي خودداري شود.

5. اسامي خاص و اصطلاحات لاتين و ارجاعات توضيحي در پانوشت ذكر شود.( حرف اول افراد بزرگ و حرف اول اصطلاحات با حرف كوچك نوشته شود).

6. تقدير و تشكر از افراد يا مؤسساتي كه  بودجه پژوهشي مقاله را تامين كرده اند (تنها در  مقالات پذيرفته شده)،  قبل از فهرست منابع ذكر شود

و) شيوه ارجاع:

1. استنادها در مقاله به شيوه (APA) تنظيم شود:

*استناد درون متن، داخل پرانتز، شامل (نام خانوادگي نويسنده، سال انتشار، حرف ص. شماره صفحه) باشد (در صورتي كه از چند صفحه پياپي استفاده شده باشد به صورت مثلا: صص. ۲۳-۲۵ (اعداد براي منابع فارسي از راست به چپ و براي انگليسي از چپ به راست نوشته شود) .

*در صورتي كه از يك نويسنده در يك سال، دو اثر چاپ شده باشد و د رمتن مورد استناد قرا رگرفته باشد پس از ذكر سال انتشار با حروف (الف و ب ) يا (a , b) از هم متمايز گردند.

*اگر تعداد نويسنده ها بيش از سه نفر باشد، تنها نام خانوادگي نويسنده اول ذكر شده و پس از آن از عبارت «و ديگران» استفاده شود.

* اگر در متن به بيش از يك منبع استناد شده باشد با نقطه ويرگول ؛ از هم جدا مي شوند.

ز) فهرست منابع:

نكته مهم:

1. ضروري است  مراجع مورد استفاده د رمقالات از طريق يكي از پايگاه هاي اطلاعاتي يا استنادي  معتبر داخلي و خارجي (ISI, Scopous, ISC, Index Copernicus, Pubmed) قابل دسترسي باشند.

 2. به دليل اينكه منابع مقالات به طور كامل به زبان انگليسي هم ترجمه مي شود لازم است نويسندگان محترم،  علاوه بر منابع اصلي خود در بخشي جداگانه نام نويسنده و عنوان منابع ترجمه شده مورد استفاده (كتاب يا مقاله) را به زبان اصلي و شناسنامه كامل مقالات فارسي مورد استفاده را به زبان انگليسي درج نمايند.

** منابع در پايان متن بر اساس حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود.

*مقاله :  نام خانوادگي ، نام. (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجله ( به صورت ايتاليك)،  دوره ، شماره، عدد صفحات آغازين و پاياني مقاله (بدون ذكر حرف ص. يا p).

*كتاب: نام خانوادگي ، نام. (سال انتشار).  عنوان كتاب ( به صورت ايتاليك). مترجم/ ويراستار/ گردآورنده. محل نشر: ناشر.

*كتاب با ويراستار، بدون نويسنده: نام خانوادگي ويراستار ، نام. (سال انتشار). عنوان كتاب ( به صورت ايتاليك).  محل انتشار: ناشر.

* كتاب ترجمه يا تصحيح شده: نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده.(سال انتشار). عنوان كتاب (به صورت ايتاليك). (نام و نام خانوادگي، مترجم/مصحح). محل انتشار: ناشر. ( در صورت ترجمه: نام نويسنده، عنوان و سال انتشار كتاب به زبان اصلي هم درج شود).

*كتاب چند جلدي: نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده. (سال انتشار).  عنوان كتاب (شماره جلد). محل انتشار: ناشر.

*چاپ‌هاي دوم به بعد كتاب: نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده. (سال انتشار). عنوان كتاب (چاپ ...ام). محل انتشار: ناشر.

*مقاله در مجموعه مقالات يا فصلي از يك كتاب داراي ويراستار يا گردآورنده:نام خانوادگي ، نام. (سال انتشار). عنوان مقاله/ فصل. در نام گردآورنده يا ويراستار.  عنوان مجموعه مقالات ( به صورت ايتاليك)،( شماره صفحات آغازين و پاياني مقاله/ فصل كتاب). محل نشر: ناشر.

*منابع اينترنتي: نام خانوادگي، نام. عنوان مقاله.آدرس سايت ( به صورت ايتاليك). تاريخ دريافت مقاله.

ح) مسئوليت مقاله و سرقت علمي:

۱.  مسئوليت صحت و سقم مطالب بر عهده نويسنده/ نويسندگان است. از اين رو مقالات بيانگر ديدگاه برگزار كنندگان همايش و داوران نيست.

۲. كميته علمي همايش در رد يا قبول و ويرايش علمي و ادبي مقالات، آزاد است .

۳.  در صورتي كه مقاله بيش از يك نويسنده داشته باشد محتواي مقاله بايد مورد تاييد همه نويسندگان باشد.

۴. در صورتي كه نويسنده از دستاوردهاي پژوهشي ديگران يا بخشي از پژوهش هاي خود، بدون ذكر منبع، استفاده كند، سرقت علمي به حساب آمده و مقاله پذيرفته نمي شود.

۵. همه مقالات ارسال شده به همايش از طريق سامانه سميم نور مشابهت يابي مي شوند در صورت مشابهت مقاله رد شده و براي داوري ارسال نمي شود.

 

نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 698
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما